Viagem China em 2013

CCTV

CCTV

Zhu Lexian

Zhu Lexian

China Docunmentary Research Center

China Docunmentary Research Center

signed Cooperation Agreement

signed Cooperation Agreement

He Suliu

He Suliu

China National Photographic Art Publishing House

China National Photographic Art Publishing House

Sa Sheqi

Sa Sheqi

Han Dong fang

Han Dong Fang

Gao Wenlin

Gao Wenlin